Konferencja „Zmiany po nowelizacji…”

Grupa Przedsiębiorstw Wodociągowych Województwa Opolskiego organizuje w dniu 14 lutego 2018 r. w Skarbimirzu k/Brzegu konferencję „Zmiany po nowelizacji w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków”. W konferencji swój udział potwierdziła m.in. pani Dorota Jakuta wraz z przedstawicielami Izb Gospodarczej Wodociągi Polskie, Kancelaria Radców Prawnych Z. Jerzmanowski i in. Zachęcamy do udziału.

Program konferencji