Konferencja naukowo – technologiczna „Rzeka Odra 2022 – co wiemy o katastrofie ekologicznej”

W piątek 24 marca na Uniwersytecie Śląskim odbyła się konferencja naukowo-techniczna „Rzeka Odra 2022 – co wiemy o katastrofie ekologicznej” z okazji Światowego Dnia Wody pod patronatem Rektora Uniwersytetu Śląskiego.

Organizatorem konferencji było Śląskie Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego.  W trakcie konferencji zostały przedstawione efekty badań i analiz prowadzonych przez zespół Śląskiego Centrum Wody na rzece Odrze w lipcu i październiku 2022r. Zaprezentowane zostały następujące tematy :

– sytuacja hydrologiczna na rzece Odrze w lipcu i w październiku 2022r;

– jakość wód rzeki na Odrze w świetle badań terenowych i laboratoryjnych;

– stan wiedzy o sytuacji w Odrze latem 2022r. – wyniki raportu;

– jak analizować skutki zdarzeń katastrofalnych dla oceny ich przyczyn;

– katastrofa ekologiczna na Odrze – próba oceny potencjalnych przyczyń zjawiska;

– detekcja zmian parametrów hydrobiologicznych rzeki Odry w lipcu 2022r. na podstawie pomiarów bezpośrednich oraz metod teledetekcyjnych;

– wybrane aspekty modelu regulacji systemu monitorowania wody.

W konferencji udział wzięli: Krzysztof Woś Prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Mirosław Kurz Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach, przedstawiciele świata nauki UŚ, IOŚ-PIB w Warszawie, VSB-Technical University of Ostrava.

Branżę wodociągową reprezentowali: Tadeusz Rzepecki Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie, prezesi i dyrektorzy Katowickich Wodociągów i wodociągów Tarnowskie Góry oraz prezes Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego.  Było to merytoryczne i ciekawe spotkanie pozwalające wyrobić sobie pogląd na temat katastrofy ekologicznej na Odrze latem 2022r.

W trakcie konferencji podpisano Porozumienie o współpracy pomiędzy Śląskim Centrum Wody a Centrum Badawczym Publicznego Prawa Konkurencji I Regulacji Sektorowych.