Katalog Praktyk Przedsiębiorstw WOD-KAN

W dniach 6-8 grudnia br. we Wrocławiu odbyła się konferencja „Katalog Praktyk Przedsiębiorstw WOD-KAN” – jednej z największych konferencji branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Gospodarzem wydarzenia było Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S. A. we Wrocławiu oraz Centrum Nowych Technologii oraz Hydropolis – Centrum Edukacji Ekologicznej we Wrocławiu. Konferencję zorganizowała  Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”.

W debatach i panelach dyskusyjnych wzięło udział blisko 50 Prelegentów. Był to czas intensywnych 3 dni by wspólnie dyskutować, analizować, podsumować miniony rok, a także wskazywać najważniejsze wyzwania i dalsze kierunki rozwoju branży.

Konferencja kierowana jest do wszystkich przedsiębiorstw wod.-kan.: małych, średnich i tych największych bowiem jej tematyka dotyczy całej branży.

Zamysłem organizatorów jest, aby „Katalog Praktyk Przedsiębiorstw WOD.-KAN.”  odbywał się cyklicznie w grudniu, jednak za każdym razem w innym miejscu, tak aby co roku inne przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne było Gospodarzem tego wydarzenia.

Zaproszenie do udziału przyjęły Stowarzyszenia branżowe z całej Polski, w tym Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego, które Patronatem Honorowym objęły konferencję.  Przedstawiciele wzięli udział w debacie, przedstawiając jakimi problemami, ale też sukcesami
i radościami, żyje branża wod-kan w poszczególnych regionach kraju.