IX Konferencja Naukowo-Techniczna Zarządzanie Przedsiębiorstwem WOD – KAN w Szczyrku

W dniach 9-10 lutego w Szczyrku odbyła się IX Konferencja Naukowo – Techniczna. Konferencja rozpoczęła się wywiadem publicznym z udziałem Renaty Tomusiak , Prezes Zarządu MPWIK w m.st. Warszawy S.A. i Piotrem Ziętarą , Prezes Zarządu, Wodociągi Miasta Krakowa S.A., a poprowadził go Andrzej Malinowski, Prezes Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego.

Tematem wywiadu było: Jakich menadżerów potrzebuje branża  wod. – kan. W pierwszej części dyskutowano o przewódcach przyszłości oraz o świecie biznesu, który zmienia się coraz szybciej a branża wodociągowo-kanalizacyjna doświadcza dziś szczególnych przeciwności. Otoczenie gospodarcze wymaga zatem od liderów nowych umiejętności. Uczestnicy wywiadu opowiadali jakie są potrzebne umiejętności i kompetencje w branży.

Drugim poruszonym obszarem było przywództwo wobec nowych pokoleń pracowników. Dzisiejszy sukces nie gwarantuje sukcesu jutro. Przedstawiono ciekawe dane, z których wynika, że jedna na dwie osoby rezygnuje z pracy z powodu przełożonego. Tylko 15% pracowników na świecie angażuje się w swoją pracę. 71% milenialsów planuje odejść z pracy w perspektywie dwóch lat z powodu szefa. Prezesi odpowiadali jak radzić sobie w tej sytuacji, jak unikać zagrożeń. Kolejnym tematem było przywództwo. Przytoczono definicję  przywództwa, która mówi, że polega ona na wyznaczaniu celu, opracowaniu strategii jego osiągania i zapewnienia odpowiednich zasobów, by do niego dotrzeć. Dyskutowaliśmy o tym jak wygląda przywództwo w wodociągach Warszawy i Krakowa. Nie wystarcza by współczesny lider tylko bacznie obserwował trendy rynkowe. Kluczowe jest by próbował je wyprzedzać, przewidywał najlepszy kierunek rozwoju. Obszary znaczące dla współczesnych liderów to: nowe technologie, specyfika przywództwa przyszłości, kształtowanie strategii, relacje z otoczeniem. Uczestnicy wywiadu opowiadali jaki powinien być przywódca przyszłości w branży.

Panel dyskusyjny zakończył cytat jednego z przywódców Huberta Joly”ego szefa firmy Best Buy : „Grubo myli się lider, który sądzi, że jego rolą jest odgrywanie najmądrzejszej osoby w pokoju i zapobieganie, by wszyscy wiedzieli, jaki jest mądry. Lider powinien wiedzieć, że jego rola polega na tworzeniu środowiska, w którym inni mogą odnieść sukces, i właśnie taki podąża właściwą drogą. Lider musi kierować się wartościami. Uczciwość w transparentnym świecie jest ważniejsza niż kiedykolwiwk. Nie chodzi tylko o przestrzeganie zasad, ale też o robienie właściwych rzeczy.”

Innym ciekawym wywiadem publicznym było spotkanie z Pawłem Sikorskim Prezesem Zarządu Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie prowadzone przez Annę Lembicz Redaktor Naczelną Kwartalnika „Wodociągi Polskie”. Temat wywiadu: Przyszłość branży wod.kan. w Polsce. Zagrożenia, szanse, rola IGWP.

Podczas 3 dni konferencji Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego  reprezentowali : Radosław Czajka Wiceprezes Zarządu PWiK Sp. z o.o. Tarnowskie Góry w wywiadzie publicznym, Krystyna Stachowicz Wiceprezes Zarządu RPWiK Zawiercie w prezentacji – Trudności w zarządzaniu spółką wodociągową w kontekście niewielkiej fluktuacji pracowniczej oraz Krzysztof Michalski Prezes Zarządu Aqua S.A. w prezentacji  – Zarządzanie przedsiębiorstwem wodno-kanalizacyjnym. Łączenie wody z ogniem. Jak pogodzić misję przedsiębiorstwa z rozwojem i rachunkiem ekonomicznym?