IV spotkanie Technologów Wody i Eksploatatorów

Dnia 7 marca 2019 roku na SUW Mikulczyce w Zabrzu odbyło się czwarte spotkanie Technologów Wody i Eksploatatorów ujęć wody z terenów aglomeracji śląskiej i okolic. Koordynatorem wydarzenia były Wodociągi Jaworzno sp. z.o.o wraz ze Stowarzyszeniem Wodociągowców Województwa Śląskiego, a gospodarzem było Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Uczestnikami edycji byli przedstawiciele firm wodociągowych z Katowic, Jastrzębia Zdrój, Chrzanowa, Gliwic, Wadowic, Jaworzna, Zabrza, Żor, Dąbrowy Górniczej, Raciborza, Olkusza, Zbrosławic, Chorzowa i Świętochłowic.

Tym razem uczestniczy odwiedzili Zabrzańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji. Pierwsza część wizyty odbyła się na Auli Oczyszczalni Ścieków Śródmieście w Zabrzu. Uczestnicy mogli wysłuchać prezentacji pt „ Efekty modernizacji technologii i urządzeń SUW Mikulczyce oraz eksploatacja na przestrzeni minionych lat”, w której zwrócono uwagę na mankamenty przestarzałej technologii oraz wskazano zalety modernizacji, która poprawiła jakość uzdatnianej wody, unowocześniła produkcję  i zautomatyzowała pracę SUW-u. Pierwszą część spotkania zakończyła dyskusja na tematy związane z problemami użytkowania filtrów, sposobami dezynfekcji wody, próbami tworzenia analizy ryzyka, planów bezpieczeństwa wody czy zmian w taryfach. Następnie uczestnicy zwiedzili SUW Mikulczyce, gdzie zapoznano się z stosowaną tam technologią.