Inauguracja Roku Akademickiego Akademii WSB

2 października 2023 r. w siedzibie Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024. Uroczystość zainaugurował JM Rektor prof. Zdzisława Dacko-Pikiewicz.

Wykład inauguracyjny pt. „Dlaczego warto?” wygłosił prof. Michał O. Zembala – MBA FETCS FESC kardiochirurg, transplantolog, wykładowca akademicki.

W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Sejmu i Senatu RP, administracji rządowej i instytucji centralnych, korpusu dyplomatycznego, władz wojewódzkich, samorządowych i metropolitalnych, uczelni wyższych, instytucji naukowych, służb mundurowych, reprezentanci systemu opieki zdrowotnej i podmiotów leczniczych, praktyki gospodarczej, instytucji wyższej użyteczności publicznej, oświaty, kultury, organizacji społecznych, partnerskich szkół średnich i podstawowych oraz reprezentanci duchowieństwa.

Podczas uroczystości Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląska reprezentował prezes Andrzej Malinowski.

Najważniejszym momentem uroczystości była immatrykulacja, podczas której studenci studiów I i II stopnia ​oraz studiów jednolitych magisterskich, studenci zagraniczni oraz ​doktoranci Interdyscyplinarnej Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej Akademii WSB złożyli ślubowanie.

Z okazji 29. Inauguracji Roku Akademickiego wystosowane zostały laudacje okolicznościowe, w tym od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pana Andrzeja Dudy.

Uroczystą inaugurację uświetnił koncert Eli i Józefa Skrzeków pt. „Jesteś marzeniem, jesteś natchnieniem” oraz  Chór Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.