II spotkanie Technologów Wody

Dnia 13 lutego 2018 roku w siedzibie RIG w Katowicach odbyło się już drugie organizowane przez Wodociągi Jaworzno Spółka z o.o. wspólnie ze Stowarzyszeniem Wodociągowców Województwa Śląskiego spotkanie Technologów Wody i Eksploatatorów ujęć wody z terenów aglomeracji śląskiej i okolic.
Uczestnikami edycji byli przedstawiciele firm wodociągowych z Chrzanowa, Katowic, Dąbrowy Górniczej, Tychów, Jastrzębia, Knurowa, Raciborza, Gliwic, Żor, Zabrza, Sosnowca, Olkusza, Wadowic i Jaworzna.
Tym razem zapoznano się z problemami i wyzwaniami dotyczącymi zachowania jakości i bezpieczeństwa dostaw wody spółki GPW S.A. Ciekawa prezentacja Pani Mirosławy Skrzypczak – Dyrektor Pionu Badań i Rozwoju GPW S.A. wywołała otwartą dyskusję na temat wymogów dotyczących utrzymania jakości wody w sieci. Poruszano również kwestie interpretacji nowych aktów prawnych i wytycznych dotyczących producentów wody pitnej. W związku z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestników spotkania, we wrześniu bieżącego roku planowane jest kolejne spotkanie technologów. W imieniu organizatorów i prowadzących Wodociągi Jaworzno wraz ze Stowarzyszeniem Wodociągowców Województwa Śląskiego pragniemy podziękować za czynny udział w lutowym zjeździe.