Działalność przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji; Dobre praktyki i orzecznictwo sądowe

W dniach 8-9 października 2013 r. Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach zorganizowało seminarium nt. „Działalność przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji; Dobre praktyki i orzecznictwo sądowe” w Woźnikach.
Tematyka seminarium poświęcona była zagadnieniom prawnym dotyczącym zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. W formie dyskusji poruszane były najbardziej istotne problemy z tego obszaru. Seminarium przeznaczone było dla członków Stowarzyszenia.
Podczas seminarium swoimi doświadczeniami podzielili się:

  • dr hab. Bartosz Rakoczy – Kierownik Katedry Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu – „Działalność przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji; dobre praktyki i orzecznictwo sądowe”
  • Tadeusz Rzepecki – Prezes Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie – „Branża wodociągowo-kanalizacyjna w okresie rozliczeń dynamicznego rozwoju sektora – osiągnięcia i potrzeby”
  • Krzysztof Muryn – Dyrektor Zarządzający PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. – „Rynki i makroekonomia”.

Zapraszamy członków Stowarzyszenia do zapoznania się z materiałami z Seminarium. Materiały dostępne po zalogowaniu.

.