Decyzje UOKiK

Na stronach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przeczytać możecie Państwo o kolejnych wydanych przez UOKiK decyzjach dotyczących naruszenia zbiorowych interesów konsumentów a także nadużycia pozycji dominującej przez gminy w zakresie usług wodociągowo-kanalizacyjnych. O szczegółach można przeczytać w artykule Wodociągi i kanalizacja – działania UOKiK