Beata Halama nową Prezes Stowarzyszenia

17 czerwca 2024 roku odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego. Andrzej Malinowski, dotychczasowy Prezes Stowarzyszenia złożył  na nim rezygnację z pełnionej funkcji. Tym samym odbyły się wybory i na stanowisko Prezesa Zarządu SWWŚ została powołana Beata Halama.

Beata Halama w Zarządzie naszego Stowarzyszenia zasiada od 2016 roku. Z branżą związana jest od 26 lat, a od 12 lat kieruje przedsiębiorstwami wodno-kanalizacyjnymi – obecnie spółką Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej w Ustroniu, której udziałowcami jest 11 gmin powiatu cieszyńskiego. Ukończyła Wydział Ochrony Środowiska i Energetyki na kierunku zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Za aktywną pracę odznaczona złotą odznaką Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Jest zwolennikiem i czynnym realizatorem nowatorskich rozwiązań w branży wodno-kanalizacyjnej, w tym z zakresu edukacyjno- ekologicznego.

W związku z wyborem Beaty Halamy na stanowisko Prezesa Stowarzyszenia konieczne było również uzupełnienie składu Zarządu, który łącznie z Prezesem liczy 9 osób. Decyzją Walnego Zebrania Członków do Zarządu Stowarzyszenia został powołany Krzysztof Michalski, Prezes Zarządu Aqua S.A. w Bielsku-Białej.

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia podjęło również uchwałę o nadaniu tytułu Honorowego Prezesa Andrzejowi Malinowskiemu.