24. Międzynarodowy Kongres ENVICON 19-20 października 2020 r. w Poznaniu

Międzynarodowy Kongres ENVICON jest z pewnością jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych wydarzeń obejmujących zagadnienia branży ochrony środowiska. Od lat gromadzi ekspertów, przedstawicieli biznesu, przedsiębiorstw komunalnych działających w tym obszarze oraz organizacje branżowe. Kongres gości także silną reprezentację przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej i świata nauki.
Tegoroczna 24. edycja Kongresu potrwa dwa dni, w trakcie których odbędzie się kilka sesji oraz panele dyskusyjne skupione w dwóch wiodących blokach tematycznych: woda i odpady.

Kongres, oprócz wskazywania nowych kierunków rozwoju branży, dużą uwagę skupia także na biznesie, podkreślając znaczenie relacji biznesowych w gospodarce komunalnej, wskazując kierunki rozwoju oraz możliwe do wprowadzenia modele biznesowe i rozwiązania, na których skorzystają uczestnicy rynku, samorządy i mieszkańcy.

Wiodącymi tematami kongresu będą m.in.:

  • Nowy Zielony Ład i polska droga do jego osiągnięcia
  • Recykling i Gospodarka w obiegu zamkniętym
  • Potencjał energetyczny
  • Bioodpady – potencjał i zagospodarowanie
  • Efektywność instalacji oczyszczania ścieków
  • Mikroplastiki – znaczący problem w gospodarce
  • Susza i retencja – konieczność dostosowania przedsiębiorstw wod-kan

Kongresowi towarzyszy także uroczysta gala, podczas której są ogłaszane wyniki kilku środowiskowych konkursów m.in. Puchar Recyklingu.

Informacje na temat kongresu śledzić można:
http://envicon.abrys.pl/
https://www.facebook.com/envicon.abrys/