Zapraszamy do głosowania!

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” oraz wydawnictwo Abrys Sp. z o.o. są organizatorem konkursu „Manager Roku 2015 WOD-KAN” oraz „Inwestycja Roku 2015 WOD-KAN” organizowanego podczas Kongresu ENVICON Water w dniach 10-11 maja 2016 w Bydgoszczy. Uprawnionymi do głosowania są członkowie zwyczajni IGWP i członkowie Stowarzyszeń. Jedna osoba może oddać jeden głos – nawet jeśli jest zrzeszona jednocześnie w Stowarzyszeniu oraz IGWP. Czytaj dalej

Kongres ENVICON Water

Zapraszamy do udziału w pierwszej edycji Kongresu ENVICON Water, którego organizatorami są firma ABRYS Sp. z o.o. oraz Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”. Kongres odbędzie się w dniach 10-11 maja 2016 r. w Bydgoszczy i towarzyszy największym branżowym Targom WOD-KAN.
Pierwsza edycja Kongresu będzie okazją do przedyskutowania rozwiązań i strategii w gospodarce wodno-ściekowej w kraju oraz oczekiwań Unii Europejskiej wobec Polski. Czytaj dalej

Konsolidacja rynku wodociągowego?

Susza w 2015 roku i bezśnieżna zima powodują, że zaczynają się pojawiać pytania czy będzie miało to wpływ na ciągłość zaopatrzenia w wodę niektórych obszarów województwa śląskiego. Jednym z proponowanych rozwiązań jest konsolidacja rynku wodociągowego. O tym, czy to rozwiązanie jest najlepsze debatowali uczestnicy programu „Trudny Rynek” w TVP Katowice. Zapraszamy Państwa do obejrzenia programu TUTAJ. Debata rozpoczyna się od 4 minuty.

Spotkanie świąteczno-noworoczne 2015

7 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie świąteczno-noworoczne członków Stowarzyszenia Wodociągowców Województwa Śląskiego. Gościem spotkania był Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” – dr inż. Tadeusz Rzepecki. Podczas spotkania wygłosił on referat merytoryczny pt. „Aktualne zagadnienia w branży wodociągowo-kanalizacyjnej”. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją.
Aktualne zagadnienia w branży wodociągowo-kanalizacyjnej – dr inż. Tadeusz Rzepecki

Stanowisko MIiR – aktualizacja

Zapraszamy do zapoznania się z pismami jakie Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” otrzymała z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w sprawie zasadności wliczania do kosztów świadczenia usług wodociągowych i kanalizacyjnych amortyzacji bilansowej od środków trwałych wytworzonych lub nabytych z udziałem środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej.

Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 października 2015 r.

Pismo Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r.

Pismo Prezesa IGWP do Prezesa UOKiK

Zapraszamy do zapoznania się z pismem jakie Prezes Izby Gospodarcza „Wodociągi Polskie” skierowała do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dotyczące zaliczania kosztów reklamy i innych działań proekologicznych do kosztów stanowiących podstawę ustalania taryfy.

Pismo Prezesa IGWP do Prezesa UOKiK z dnia 30.10.2015 r.

Seminarium „Woźniki 2015”

Już po raz kolejny Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego zorganizowało seminarium dla członków Stowarzyszenia. W tym roku odbyło się ono w dniach 21-22 października br. Swoją obecnością zaszczycił nas Przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” pan Tadeusz Rzepecki a także gość specjalny prof. Jerzy Bralczyk.Jak zawsze podczas seminarium poruszono wiele istotnych dla branży tematów. Zapraszamy do zapoznania się TUTAJ z materiałami w strefie członkowskiej.

HydroSilesia 2015

Już po raz kolejny Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego było partnerem odbywających się cyklicznie co roku Targów Urządzeń i Technologii Branży Wodociągowo-Kanalizacyjnej HydroSilesia. Targi odbywały się w Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Silesia w Sosnowcu. Jak co roku Stowarzyszenie przyznało nagrodę Eureka Czytaj dalej

XII ZACHODNIA KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORSTW WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

W dniach 23-24 września 2015 r. w Kocierzy odbyła się XII Zachodnia Konferencja Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji pt. „Polityka jakości i bezpieczeństwo zasobów wodnych w systemach wodociągowych.” Stowarzyszenie Wodociągowców Województwa Śląskiego objęło patronatem to wydarzenie. Konferencja była znakomitym miejscem do wzbogacenia swojej wiedzy a także wymiany wzajemnych doświadczeń zarówno podczas części oficjalnej jak i w kuluarach. Ze wszystkimi prezentacjami z konferencji można zapoznać się po kliknięciu TUTAJ i zalogowaniu się do części dla członków Stowarzyszenia.